Valkeakosken ammattiopisto

-

Koulutusaloina VAAOssa ovat tekniikan ja liikenteen ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden ja hallinnon ala sekä luonnontieteiden ala.

VAAO toimii aktiivisesti yhteistyössä yrityselämän kanssa.

-