1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Flo­re­ti —…

Flo­re­ti — Kuk­ka­te­li­ne

Flo­re­ti rat­kai­see sisä­kas­vien sijoit­ta­mi­son­gel­mat. Ikkuna-avaimen rei­kiin kiin­ni­tet­tä­vän teli­neen oksiin saa käte­väs­ti sijoi­tet­tua yrtti‑, kukka- ja viher­kas­vi­ruu­kut. Näin kas­vit saa­vat aurin­koa, eikä ikku­na­lau­to­ja tar­vi­ta.

Flo­re­tin runko muo­dos­tuu kah­des­ta sisäk­käi­ses­tä alu­mii­ni­put­kes­ta, jotka kiin­ni­te­tään ikku­na­po­kien avai­men­rei­kiin paten­toi­dun kiin­ni­tys­me­ka­nis­min avul­la. Teles­koop­pi­var­ren ansios­ta Flo­re­ti on help­po sovit­taa kai­ken­ko­koi­siin ikku­noi­hin – mak­si­mi­pi­tuus on 190 cm.

Ruuk­ku­ja kan­nat­te­le­vat oksat kiin­ni­te­tään alu­mii­ni­var­res­sa ole­viin rei­kiin pidik­kei­den avul­la. Oksien päis­sä on sää­det­tä­vät kou­kut, joi­den varaan kas­vi­ruu­kut ripus­te­taan.

Flo­re­tin kiin­nit­tä­mi­nen on help­poa eikä sii­hen tar­vi­ta voi­maa tai työ­ka­lu­ja: ei sei­niin porat­ta­via rei­kiä eikä ruu­ve­ja – Flo­re­tin kasaa kuka vain hel­pos­ti ja nopeas­ti. Alu­mii­ni­put­ket ovat kes­tä­viä ja kevyi­tä käsi­tel­lä, ja kiin­ni­tys­me­ka­nis­mi on kes­tä­vä ja tur­val­li­nen.

Vakio­pak­kaus sisäl­tää alu­mii­ni­var­ren kiin­ni­tys­me­ka­nis­mei­neen sekä kolme oksaa. Oksia myy­dään myös yksit­täin.

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
info@floreti.fi
0500 737 698