1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Kaa­pe­li­vah­ti

Kaa­pe­li­vah­ti

Kaa­pe­li­vah­ti var­mis­taa ettei roik­ka roiku

Jäikö roik­ka roik­ku­maan autos­ta, kun läh­dit aamul­la liik­keel­le? Tämä ongel­ma on kohta muis­to vain, sillä oulu­lai­nen kek­si­jä Kauko Salo on tuo­nut mark­ki­noil­le kaa­pe­li­vah­din.

Kaa­pe­li­vah­ti varoit­taa sum­me­ril­la auton täräh­täes­sä tai vii­meis­tään moot­to­rin käyn­nis­tyes­sä, jos läm­mi­tys­kaa­pe­li on vielä kyt­ket­ty­nä. Häly­tys toi­mii sil­loin­kin kun läm­mi­tys ei ole pääl­lä.

Idean isä, it-alan insi­nöö­ri Kauko Salo alkoi poh­tia pul­ma­ti­lan­teen rat­kai­sua läh­ties­sään aamul­la töi­hin kaa­pe­li autos­sa roik­kuen.

“Läm­mi­tys­pis­to­ke tuli pus­ku­ris­ta läpi. Sain kor­jail­tua pus­ku­rin läpi­vien­tiä, mutta pis­tok­keen kon­tak­ti­nas­tan hei­lu­mi­nen vaati auton puo­lei­sen kaa­pe­lin vaih­ta­mi­sen.

Vii­mei­nen pisa­ra oli, kun poika tuli kylään ja lai­toin hänen auton­sa oman auto­ni vie­reen roi­kan nok­kaan. Poika lähti roi­kan kans­sa liik­keel­le ja siinä meni rikki koko auton pus­ku­ri”, Salo sel­vit­tää kek­sin­tön­sä alku­juu­ria.

Kaa­pe­li­vah­ti toi­mii kiih­ty­vyy­san­tu­rin avul­la. Antu­ri mit­taa auton täri­nän ja lau­kai­see sum­me­ri­ää­nen, jos kaa­pe­li on kiin­ni auton käy­des­sä.

“Tuote on val­mis pak­kauk­sia myö­ten. Nyt pitäi­si saada mark­ki­nat val­lat­tua. Se ei ole käy­nyt käden kään­tees­sä”, Salo tote­aa.

Kek­sin­nön toteut­ta­mi­nen ideas­ta val­miik­si tuot­teek­si ei ole suju­nut ilman han­ka­luuk­sia. Kek­sin­tö­sää­tiö sanoi  Salol­le kii­tos ei, samoin läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien myy­jät.

Salo ei vas­tus­tuk­ses­ta lan­nis­tu­nut, vaan haki patent­tia ja perus­ti sivu­toi­mi­sen yri­tyk­sen idean­sa ympä­ril­le.

  • Tar­kis­taa ja hälyt­tää, jos auton läm­mi­tys­kaa­pe­li on kyt­ket­ty­nä auton ulkoi­seen läm­mi­tys­pis­to­ra­si­aan autol­la läh­det­täes­sä.
  • Ei tar­vit­se ulko­puo­li­sia vir­ta­läh­tei­tä.
  • Pis­to­ra­sia 220–240V~ 16Amax
  • Litium-nappiparisto 3V Ø 20 x 3,2 mm [CR2032].
  • Paris­ton kesto noin läm­mi­tys­kausi.
  • Etu­pa­nee­lis­sa merk­ki­va­lo, joka ker­too tulee­ko läm­mi­tys­tol­pas­ta säh­köä.
Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
asiakaspalvelu@kaapelivahti.fi
+358 40 0585600