1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Kau­han lisä­lai­te

Kau­han lisä­lai­te

Käy­tät­kö työ­ko­nees­sa­si kau­haa kuor­man pur­kuun ja annos­te­le­mi­seen? Onko kuor­man täs­mäl­li­nen pur­ka­mi­nen halut­tu­na mää­rä­nä halut­tuun paik­kaan han­ka­laa?

MESALgrou­pin kehit­tä­mä kau­han lisä­lai­te tuo rat­kai­sun!

Sen avul­la kuor­man pur­ka­mi­nen täs­mäl­li­ses­ti juuri halut­tuun paik­kaan on help­poa. Ei enää liian isoja kaso­ja vää­räs­sä pai­kas­sa.

Kauha lisä­lait­teel­la sovel­tuu eri­tyi­ses­ti rakei­sil­le mate­ri­aa­leil­le:

Vilja, rehu, apu­lan­ta, pel­le­tit, hake, puru, eris­te­so­ra, turve

Voit käyt­tää kau­haa nor­maa­li­na kau­ha­na lisä­lait­teen olles­sa nos­tet­tu­na ylös las­taus­a­sen­toon.

Kau­hal­la, jossa on lisä­lai­te, suur­säk­kien täyt­tä­mi­nen, tava­ran las­taa­mi­nen sup­pi­loon sekä eläin­ten rehun jaka­mi­nen nau­hak­si tai kasal­le onnis­tuu hel­pos­ti.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä