NE3 ja NE6 akku­va­raa­jat

Uudet NE3 ja NE6 akku­va­raa­jat, jois­sa on moot­to­ri­läm­mit­ti­men ter­mos­taat­tioh­jaus
— Ener­gian sääs­tö (Ter­mos­taat­ti pitää moot­to­rin läm­pö­ti­lan välil­lä 5°C — 20°C)

- Tehoon­sa näh­den pie­nim­mät akku­va­raa­jat mark­ki­noil­la.

- Nopeat kyl­män akun varaa­jat (sama lataus­vir­ta kyl­mään ja läm­pi­mään akkuun)

- Lataus­sää­din on eril­lään latu­ris­ta akku­joh­dois­sa lähel­lä akkua

- Tun­nis­taa akun lähei­syy­des­tä akun läm­pö­ti­lan ja lataa akkua sen mukaan ( 20°C 14.2V ja ‑20°C 14.5V)

- Yllä­pi­to­vai­heen aika­na latu­rin virta voi­daan ohja­ta akku­läm­mit­ti­mel­le (lii­tin lataus­sää­ti­mes­sä)

- Moni­puo­li­set kiin­ni­tys­mah­dol­li­suu­det

- Nopea asen­taa

- Defan tai Calixin läm­mi­tys­jär­jes­tel­mään

- Akkua voi­daan lada­ta mää­rää­mät­tö­miä aiko­ja kesäl­lä ja tal­vel­la

- Punai­nen led valo palaa akun latauk­sen aika­na ja vih­reä yllä­pi­to­vai­heen (latauk­sen sää­tö­jän­ni­te → 12.8V) aika­na

- Ei vuo­to­vir­taa

- Huo­le­ton (Ei ajas­ti­men käyt­töä)

- Ajo­neu­vo jat­ku­vas­ti val­mius­ti­las­sa

- Sääs­tää läm­mi­tys­vas­tus­ta

- Hidas­taa jääh­dy­tys­nes­teen van­he­ne­mis­ta

- Hei­ken­ty­nei­den akku­jen vaih­toa voi­daan pit­kit­tää

- Ter­mos­taat­tioh­jauk­sel­la saa­daan eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia eri­lais­ten ajo­neu­vo­jen eri käyt­tö­koh­tei­siin

- Latu­ri ja pie­ni­te­hoi­nen hydrau­liik­ka­läm­mi­tin voi olla jat­ku­vas­ti toi­min­nas­sa

- Liian suu­ri­te­hoi­nen moot­to­ri­läm­mi­tin moot­to­rin vesi­ti­laan näh­den ei kuu­men­na moot­to­ria liian kuu­mak­si (esim. vesi­jääh­dyt­tei­set mön­ki­jät, moot­to­ri­kel­kat ja pien­kuor­mai­met)

- Lii­ak­si läm­mi­te­tyn moot­to­rin vai­ku­tus heh­kun toi­min­taan pois­tuu.

 

Lue lisää keksintöjen synnystä