1. Etusivu
  2. /
  3. Keksinnöt
  4. /
  5. Ren­gas­ren­ki

Ren­gas­ren­ki

RENGASRENKI

Tuote jota esit­te­len, on apu­lai­te auton ren­kaan nos­ta­mi­seen pyö­rän napaan. Sille on myön­net­ty PRH:n hyö­dyl­li­syys­mal­li­suo­ja.

Jos tääl­lä poh­jo­las­sa käy­te­tään autoa ympä­ri vuo­den, pitää ren­kaat vaih­taa kaksi ker­taa vuo­des­sa.

Ras­kaal­le kul­je­tus­ka­lus­tol­le on tar­jol­la eri­lai­sia apu­lait­tei­ta ren­kai­den nos­ta­mi­seen, mutta kes­ki­ras­kail­le ja kevyil­le ajo­neu­voil­le ei aikai­sem­min ole ollut täl­lai­sia apu­lait­tei­ta.

Ren­kai­den vaih­to perin­tei­sel­lä taval­la, on rank­ka ja likai­nen homma. Jos sen teet­tää ren­gas­liik­kees­sä, niin se mak­saa usei­ta kymp­pe­jä kaksi ker­taa vuo­des­sa ja kurai­sia ren­kai­ta pitää kul­jet­taa taka­kon­tis­sa ja auto likaan­tuu.

Esi­mer­kik­si mat­kai­luau­ton, paket­ti­au­ton, ison maas­tu­rin ja muun kes­ki­ras­kaan ajo­neu­von ren­gas pai­naa jopa 40 kiloa, joka käsil­lä nos­tet­taes­sa loka­suo­jan sisäl­lä, voi aiheut­taa sel­kä­vau­rioi­ta ja tapa­tur­mia. Koh­dis­ta­mi­nen pult­tei­hin on myös vai­ke­aa. Ren­gas­ren­gin avul­la pyörä menee pult­tei­hin lähes itses­tään. Se hel­pot­taa myös hen­ki­lö­au­ton ren­kai­den asen­ta­mis­ta.

kek­si­jä: Viljo Pasa­nen / VP-Tekno Oy

Lue lisää keksintöjen synnystä
Keksinnön kotisivut
vilpa.tekno@gmail.com
+358400540230