IDEOINTI

Idean saatuasi kannattaa se heti kirjoittaa tai piirtää paperille tai sähköiseen muotoon. Kattavat muistiinpanot ovat myös prosessia helpottava väline, jotta sinun ei tarvitse yrittää pitää kaikkea mielessäsi. Tällöin voit aina palata muistuttamaan mieleesi idean pääkohdat, jotta ne eivät unohdu. Lisäksi olet samalla luonut ensimmäisen konkreettisen vedoksen ideastasi ja voit hyödyntää sitä seuraavia vaiheita ajatellen. Idean kehittyessä on tärkeä muistaa tallettaa eri versiot ja suunnitelmat, jotta voit myös tarvittaessa palata taaksepäin aiempaan versioon.

MARKKINATUTKIMUS

Heti keksinnön tai innovaation alkuvaiheesta lähtien pitää muistaa tuotteen kaupallinen puoli. Jokaisen tuotteen menestyksen takaa sen näkyminen asiakkaille sekä kaupalliset tahot, jotka ottavat tuotteen valikoimiinsa. Onkin siis keksinnön kannalta elintärkeää huomioida sen kaupallistaminen heti alusta pitäen. Tätä varten kannattaa tehdä taustatyötä markkinatutkimuksella mm. verkossa sekä erityisesti tarkistaa patentti ja rekisterihallituksen sivuilta löytyykö sieltä vastaavia tuotteita.

Jos tuotetta ei löydy markkinointitutkimusta tehdessä tai patenttirekisteristä etsimällä, voit onnitella itseäsi! Sinulla saattaa olla uuden kaupallisen menestyksen avaimet kädessäsi. Jos tuote on kuitenkin jo keksitty, kannattaa miettiä, minkä takia se ei välttämättä menestynyt ja voitko näiden tietojen pohjalta tehdä parannuksia tuotteeseen.

Ota myöskin huomioon, että jos kyseinen idea on jo patentoitu et voi patentoida itse samanlaista tuotetta tai tehdä siitä kaupallista keksintöä patenttisuojan vuoksi.

SUOJAUS

Heti keksinnön alkuvaiheessa idea kannattaa suojata, jotta muut toimijat eivät pääse hyötymään taloudellisesti sinun luomasta ideastasi. Tätä varten PRH (Patentti ja rekisterihallitus) tarjoaa mm. Hyödyllisyysmalli -suojausta, jolla idean perustoiminnon saa suojattua omaan käyttöönsä: PRH:n Hyödyllisyysmalli

Tuotteen suojaus on elintärkeää keksijän kannalta. On useita suuryrityksiä, joilla on rajattomasti resursseja käytettävissään. Jos nämä toimijat saavat tuotteesi tiedot, voivat he touteuttaa sen heti isolla volyymilla ja kerätä siitä suuret voitot.Tämän tilanteen välttämiseksi on luotu patentti- ja hyödyllisyysmallisuoja, jolla suojaat tuotteen, ettei sillä voida tehdä kaupallista hyötyä ennen omaa suostumustasi.

Ennen patentin hakua kannattaa selvittää maksuttomista tietokannoista onko samanlaista patenttia olemassa ja onko tuote uusi. Tälläinen tietokanta on esimerkiksi Espacenet.

Aina ei kuitenkaan kannata ajatella pahinta, sillä kertomalla ideastasi muille saatat löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Linkkejä muihin ilmaisiin tietokantoihin löydät tältä PRH:n sivulta

Salassapitosopimukset ovat nykyaikaa ja usein projektin yhdeydessä on välttämätöntä paljastaa luottamuksellista tietoa. Luovuttava osapuoli haluaa usein näissä tilanteissa vakuuksia, jotta luottamukselliset tiedot pidetään salassa.

Lataa Keksintösäätiön salassapitosopimus

RAHOITUS

Keksinnön tekeminen kustantaa aina huomattavan määrän rahaa. On otettava huomioon aika, jonka olet käyttänyt keksinnön suunnitteluun sekä valmistukseen. Tämän lisäksi myös huomioitava alkupääoma, jonka tuotteen vieminen suurella volyymillä markkinoille kustantaa. Tätä varten kannattaa käydä neuvottelemassa eri tahojen kanssa mahdollisesta rahoituksesta, jolla kustannukset katetaan.

Yleisemmin rahoituksessa on kyse lainanotosta toiselta yritykseltä ja tuottojen mukaan sinun täytyy pystyä maksamaan rahoitettu osuus takaisin sovittuna ajanjaksona. On myös mahdollista, että bisnesenkelit lähtevät rahoittamaan keksintöä ostamalla tietyn osuuden yrityksestäsi.

Prototyyppi ja 0–sarja

Kun ideasta on luotu selkeä suunnitelma ja se on suojattu, kannattaa aloittaa tekemään ideastaan konkretiaa. Ensimmäinen askel on luoda prototyyppi, jolla havainnollistetaan sekä testataan tuotteen ominaisuuksia. Prototyypin luomisessa auttavat useat paikalliset tahot, joihin kannattaa olla suoraan yhteydessä. He auttavat prototyypin tekemisessä ja lisäksi heiltä löytyy ammattitaitoa mm. tuotteen jatkosuunnittelun kanssa.

0 – sarjalla tarkoitetaan ensimmäistä sarjaa keksinnöstä, joka tuotetaan massatuotantona. 0-sarja tuotetaan yleensä rahoituksen löydyttyä. Tässä vaiheessa keksintöä tuotetaan kymmeniä tai satoja kappaleita, joilla voidaan testata kaupallista kiinnostusta keksintöä kohtaan. 0 – sarjan tarkoituksena on myöskin testata keksinnön soveltuvuus massatuotantoon ja saatua tietoa käytetään hyödyksi jatkokehityksessä. Tässä vaiheessa siis huomataan suurimmat ongelmat, jotka ratkaisemalla voidaan jatkossa tuottaa vieläkin isompia sarjoja tehokkaammin.

Kun ensimmäinen sarja on myyty asiakkaille, kannattaa asiakkaiden kokemuksia kerätä ja kuunnella jatkuvasti. He ovat niitä, jotka ovat tuotteen halunneet ja ostaneet, joten heidän kokemuksensa ovat elintärkeä tietolähde.

0 – sarjasta kerättyjen kokemusten, asiakaspalautteiden ja omien ideoiden pohjalta on hyvä lähteä viemään tuotetta eteenpäin. Ota keksintösi siis vielä kerran suunnittelupöydälle ja muokkaa siitä vieläkin valmiimpi tuote ennen viimeistä vaihetta.

Prototyyppi

Prototyyppi on ensimmäinen konkreettinen tuote, jota näyttämällä muille voit myöskin löytää yhteistyökumppaneita itsellesi.

0 – sarja

0 – sarja on keksinnön ensimmäinen massatuotantona tuotettu sarja.

Markkinointi

Markkinointi on tärkeää keksinnön kaupallistamisessa. Kannattaa siis alkaa miettimään hyvissä ajoin, ennen keksinnön lanseerausta, kuinka keksintö näkyy kuluttajille. Media on tuotteen lanseerauksessa elintärkeässä roolissa, joten suunnittele markkinointisi huolella. Markkinoidaanko tuotetta puskaradiolla, sosiaalisessa mediassa, lehti ja tv – mainoksilla vai jollain muulla tavalla. Tässä asiassa auttaa oma-aloitteinen tutkiminen markkinoinnista tai paikallinen markkinointitoimisto. Myös 0-sarjan tuotteita kannattaa hyödyntää markkinoinnissa. Lähettämällä tuotteita sosiaalisen median näkyville toimijoille tai käymällä itse esittelemässä tuotetta medialle, saadaan näkyvyyttä, jolla herättää mahdollisten asiakkaiden kiinnostus.

Kaupallistaminen

Keksinnön koko elinkaaren ajan, kannattaa pitää mielessä sen kaupallistaminen ja houkuttelevuus. Kysy itseltäsi koko polun ajan, onko tästä keksinnöstä tuottamaan tarpeeksi liikevaihtoa ja millä tavoin. Kun näyttää siltä, että prototyyppi on toimiva ja siitä voidaan alkaa tehdä kaupallista tuotetta, on mietittävä muun muassa seuraavia asioita:

Jakeluverkostot – Teetkö itse vai tuotatko alihankkijoilla?

Itse tuottamalla valmistuskustannuksia voidaan saada poljettua alas jos odotetaan, että tuotteella ei sen elinkaaren alussa ole kovin suurta kysyntää. Autotalliin tai vuokrattuun hallitilaan perustettu valmistuslinjasto vaatii pienen alkuinvestoinnin, mutta itse tekemällä säästää työntekijälle maksettavissa palkkakustannuksissa. Jos odotat, että tuotetta aletaan myymään hurjia määriä kannattaa yhteistyökumppaniksi ottaa alihankkija. Alihankkijana voi toimia esim. paikallinen yritys, joka tuottaa massana keksintöön tarvitsemasi osat ja materiaalit. Kokoonpanon voit tässäkin tapauksessa tehdä kustannusten pienentämiseksi itse. Jotta saisit kokonaiskuvan kumpi tapa on kannattava, kannattaa tehdä laskelmia tuotteen oletetusta markkinahinnasta ja tarkastella kustannusten osuutta. Tässä asiassa löydät apua Yritystulkin verkkosivuilta.

Lisensointi

Lisensoinnin avulla ulkoistat tuotteen kaupallisen puolen kokonaan toiselle yritykselle. Käytännössä suunnitelmasi pohjalta toinen yritys voi halutessaan alkaa valmistamaan tuotettasi sekä hoitamaan markkinoinnin ja myynnin omien kanaviensa kautta. Tässä tapauksessa sinulle kuuluu yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukainen korvaus jokaisesta myydystä tuotteesta.

Viimeisenä vaiheena keksinnön polussa on tuotteen julkaiseminen markkinoille. Tässä vaiheessa sinulla tulee olla tuote valmiissa muodossa, ja omat tuotantolinjastot (tai alihankinta) valmiina tuottamaan tuotetta tarvittaessa suuriakin määriä. Kun nämä osa-alueet ovat kunnossa, voit aloittaa tuotteen lanseerauksen.

Kauppaketjuilla

kuten S- ryhmällä ja K -ryhmällä on valmiit myyntiketjut, joihin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä oman tuotteesi kanssa.

Verkkokauppa

on liiketoimintana suhteellisen kustannustehokasta nykyaikana. Voit perustaa oman verkkokaupan tai myydä tuotetta muiden verkkokauppa toimijoiden kautta.

Yrityskummit

tukevat sinua markkinoille menemisessä. Ole siis heihin yhteydessä, jos koet epävarmuutta. (yrityskummit.fi)