KEKSINNÖT.FI​

Suo­men ensim­mäi­nen kek­sin­tö­läh­töi­nen sivus­to

Hei, me kek­si­tään

Aamu­leh­ti 27.6.2019 — Ville Kul­ma­la Täs­sä­pä muka­via uuti­sia Pir­kan­maan pel­le­pe­lot­to­mil­le. Tou­ko­kuus­sa …

Jos tah­dot tari­nan kek­sin­nös­tä­si, leh­tiar­tik­ke­lin tai jon­kin muun kiin­nos­ta­van kek­sin­tö­maa­il­maan liit­ty­vän aiheen jul­kais­ta­vak­si, lähe­tä tieto, kir­joi­tus tai link­ki osoit­tee­seen pauli@keksinnot.fi.

TUTKI MIELENKIINTOISIA INNOVAATIOITA

Vipu­kir­ves — LEVERAXE

Leveraxe-vipukirves on nero­kas paten­toi­tu pil­kon­ta­kir­ves kai­ken kokois­ten puu­pölk­ky­jen pil­kon­taan. Vipu­kir­ves … Lue lisää

Kaa­pe­li­vah­ti

Kaa­pe­li­vah­ti var­mis­taa ettei roik­ka roiku Jäikö roik­ka roik­ku­maan autos­ta, kun … Lue lisää

Lunet­te

Lunet­te kuu­kau­tis­kup­pi on lää­ke­tie­teel­li­ses­tä sili­ko­nis­ta Suo­mes­sa val­mis­tet­tu kuu­kau­tis­suo­jien val­lan­ku­mous. Voit … Lue lisää
Sivus­ton tar­koi­tuk­se­na on tuoda yhteen kek­si­jät, media, sijoit­ta­jat ja tie­ten­kin kek­sin­nöis­tä kiin­nos­tu­neet kulut­ta­jat.

UUSI KÄYTTÄJÄ?

Rekis­te­röi­dy nyt käyt­tä­jäk­si! Voit lisä­tä omia kek­sin­tö­jä­si, saada näky­vyyt­tä ja hank­kia itsel­le­si yhteis­työ­kump­pa­nei­ta.

uusin tari­na

uusin artik­ke­li

Hei, me kek­si­tään

Aamu­leh­ti 27.6.2019 — Ville Kul­ma­la Täs­sä­pä muka­via uuti­sia Pir­kan­maan pel­le­pe­lot­to­mil­le. … Lue lisää

uusin kump­pa­ni

MIKÄ KEKSINNÖT.FI?

Keksinnöt.fi on ensim­mäi­nen oikeas­ti kek­sin­tö­läh­töi­nen sivus­to. Sen tar­koi­tuk­se­na on tuoda yhteen kek­si­jät, media, sijoit­ta­jat ja tie­ten­kin kek­sin­nöis­tä kiin­nos­tu­neet kulut­ta­jat sekä toi­mia toi­min­nal­li­se­na alus­ta­na käyt­tä­jil­le.

Keksinnöt.fi sivus­tol­le voi­daan ilmoit­taa kek­sin­tö­jä ja jakaa tie­tout­ta kysei­sis­tä kek­sin­nöis­tä. Sivus­tol­ta löy­tyy myös Keksintö-polku, josta löy­tyy ohjei­ta ja vink­ke­jä idean kehit­tä­mi­seen val­miik­si tuot­teek­si asti. Blogi ‑teks­teis­sä löy­tyy alaan liit­ty­viä kir­joi­tuk­sia kek­si­jöi­den itse kir­joit­ta­ma­na sekä kek­sin­tö­jen syn­ty­ta­ri­noi­ta.

MIKÄ KEKSINNÖT.FI?

Keksinnöt.fi on ensim­mäi­nen oikeas­ti kek­sin­tö­läh­töi­nen sivus­to. Sen tar­koi­tuk­se­na on tuoda yhteen kek­si­jät, media, sijoit­ta­jat ja tie­ten­kin kek­sin­nöis­tä kiin­nos­tu­neet kulut­ta­jat sekä toi­mia toi­min­nal­li­se­na alus­ta­na käyt­tä­jil­le.

Keksinnöt.fi sivus­tol­le voi­daan ilmoit­taa kek­sin­tö­jä ja jakaa tie­tout­ta kysei­sis­tä kek­sin­nöis­tä. Sivus­tol­ta löy­tyy myös Keksintö-polku, josta löy­tyy ohjei­ta ja vink­ke­jä idean kehit­tä­mi­seen val­miik­si tuot­teek­si asti. Blogi ‑teks­teis­sä löy­tyy alaan liit­ty­viä kir­joi­tuk­sia kek­si­jöi­den itse kir­joit­ta­ma­na sekä kek­sin­tö­jen syn­ty­ta­ri­noi­ta.