Tietosuoja

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: Asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelyn kesto

Henkiötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin keksinnot.fi:n ulkopuolelle. Saatamme luovuttaa henkilötietoja vain, jos meitä vaaditaan niin tekemään laissa tai jos olet rikkonut käyttöehtojamme.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee pelkästään Keksinnot.fi ja sen alaiset työntekijät.

Linkit

Kun käytät nettisivua, osa linkeistä voi johtaa sinut pois sivultamme. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä ja kannustamme jokaista lukemaan heidän tietosuojaselosteen ennen käyttöä. Sivustomme käyttää Jetpack analysointia, jolla keräämme tietoja kävijöistä..

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poisto pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Kysymykset ja yhteistiedot

Mikäli haluat oikaista, muokata tai poistaa henkilökohtaisia tietoja tai tehdä valituksen – ota yhteyttä Pauli@keksinnot.fi